Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej

AK OBROŻA KAMPINOS NA PRZEDPOLU WARSZAWY

Opis okresu konspiracji i walki; szczególnie:
VII Obwód 'Obroża' i 'Grupa Kampinos'

Przywódcy podziemnych władz Rzeczypospolitej Polskiej zaproszeni na rozmowy z władzami sowieckimi przybyli do tego domu w dniach 27-28 marca 1945 r. Stąd zostali podstępnie uprowadzeni przez N.K.W.D. do Moskwy gdzie byli bezprawnie więzieni sądzeni i skazani przez kolegium wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR w t.zw. Procesie Szesnastu w dniach 18-21 czerwca 1945 r. POMNIK SZESNASTU W 45 lecie wydarzeń - potomnym, Rodacy.
Ożarów Mazowiecki - miejsca pamięci.
MIEJSCA PAMIĘCI
XVIII rajd "Szlakiem Naszej Historii" Ożarów Maz. 26-IV-2003r. DWOREK   FELIETON   WIERSZ
Miesięcznik Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK)
Biuletyn AK
Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
www.sowiniec.com.pl/
Fundacja Ośrodka KARTA
www.karta.org.pl/
Fundacja Żołnierzy Pomorskiego Okręgu Armii Krajowej
www.armiakrajowa.org.pl/
Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddziału Londyn
www.polishresistance-ak.org/
Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Montrealu
www.citinet.net/ak/
Muzeum Armii Krajowej W Krakowie
www.muzeum-ak.krakow.pl/
Biblioteka Narodowa
www.bn.org.pl
Muzeum Powstania Warszawskiego 1944
www.1944.pl
Muzeum Niepodległości
muzeumniepodleglosci.pl
Niezależny Klub Żołnierza Armii Krajowej na Zachodzie "AKowiec"
www.polish-armia-krajowa.org.uk/
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
www.ordynariat.opoka.org.pl/
Zeszyty Historyczne WiN-u
www.zhwin.pl/
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
www.mailbox.olsztyn.pl/users/mail0070/nsz/index.htm
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
www.UDSKiOR.gov.pl
Archiwum Akt Nowych
www.aan.gov.pl
Archiwa Państwowe
archiwa.gov.pl
Instytut Pamięci Narodowej
www.ipn.gov.pl
 
 

    PORTALiK